Logotyp för SAMT
Svensk förening för antroposofisk medicin och terapi, SAMT

Ändamål

”SAMT –Svensk Förening för Antroposofisk Medicin och Terapi” är en ideell förening med syfte att främja utvecklingen av den antroposofiska läkekonsten. Föreningen skall verka för att antroposofisk medicin med sina terapier och sin omvårdnad integreras i den allmänna sjukvården. Föreningen skall vara en paraplyorganisation för yrkesföreningar, övriga föreningar och verksamheter inom den antroposofiska läkekonsten. Terapimetoderna skall vara godkända av den medicinska sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi, Goetheanum, Dornach, Schweiz.

Bli medlem

Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen. Beslut om medlemskap fattas vid ett föreningsmöte.
Endast juridiska personer kan bli medlemmar. Förutsättningen är att verksamheten uppfyller kraven i ändamålsparagrafen. Välkommen!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet. Hittills har avgiften anpassats till medlemmens ekonomiska förutsättningar.

SAMT samarbetar med paraplyföreningar från andra länder i ”Internationellt Koordinatorforum”, ett organ i Medicinska Sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi.

Kommentarer inaktiverade.