« Tillbaka till evenemang
Evenemanget har varit.
Evenemang:
Fortbildningskurs tema Barnets motoriska utveckling, 20-21/4
Datum:
20 april, 2018
Arrangör:
LEF
Uppdaterad:
3 april, 2018
Plats:
Vidar Rehab
Adress:
Vidarkliniken, Järna, 15391, Sverige

Läkeeurytmiföreningen i Sverige inbjuder till FORTBILDNINGSKURS på Vidarkliniken

fredag 20 april kl 9.00 – 17.00
lördag 21 april kl 9.00 – 12.00
Tema: Motorisk utveckling hos det lilla barnet
Medverkande: Susanne Wärnhjelm, Angela Tischbein-Madsen
Workshops med: Margareta Dahlström, Per-Inge Munter, Kerstin Silvasti

Hur kan vi med metodiskt uppbyggd eurytmisk rörelseträning främja barnets rörelseutveckling och därmed lägga grunden till barnets
inlärningsförmågor. Kursen vänder sig särskilt till alla som arbetar med läkeeurytmi för barn och ungdomar, men temat berör frågor som har grundläggande betydelse för allt arbete med rörelse och läkeeurytmi.
Läkare,eurytmipedagoger och eurytmistuderande är också välkomna att delta.
Vi vill på denna kurs lyfta fram de kunskaper och erfarenheter som finns bland föreningens medlemmar. Vår förhoppning är att kursen ger oss
tillfälle att mötas i ett kollegialt utbyte och att vi kan utveckla detta arbetssätt på våra kurser framöver.

Program och mer information: LEFkurs 2018