IntresseföreningarIntresseföreningar

Antroposofisk Läkekonst i Skåne, ALIS

Föreningen för Antroposofisk Läkekonst i Skåne är ett samarbets- och informationsforum med fokus på antroposofisk medicin. Medlemmar är intresserade privatpersoner samt terapeuter, läkare och sjuksköterskor med utbildning inom antroposofisk medicin.

Föreningen som bildades 2008 anordnar medlemsmöten och skickar ut medlemsblad. Stödmedlemskap är för den som önskar stödja föreningens arbete med antroposofisk läkekonst i fokus.

Hemsida: www.aliskane.se
Kontakt: Klicka här

FALK – Föreningen för Antroposofisk Läkekonst

FALK  är en förening som arbetar för att sprida kunskap om och tillgänglighet till den antroposofiska läkekonsten. Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av en integrerad syn på sjukdom och hälsa, där man tar hänsyn till både naturvetenskapliga, humanistiska och andliga dimensioner i medicinen. I det humanistiska synsättet vårdar man särskilt förståelsen för patientens upplevelse och behov, den andliga dimensionen frågar efter mening och sammanhang i sjukdom och hälsa.

Den antroposofiska läkekonsten eftersträvar denna helhet och har utvecklat en rad terapiformer och naturliga läkemedel som kan integreras med nödvändiga skolmedicinska behandlingar under läkaransvar. De antroposofiska läkemedlen och terapierna stärker naturens och människans egna läkekrafter.

FALK – bladet utkommer 4 gånger om året. Innehåller intressant och givande kunskap om sjukdomar, behandling, vård av barn, praktiska råd, nyheter, information om olika kurser och verksamheter mm.

FALK ger ut böcker om antroposofisk läkekonst, ”Syster Märtas husapotek” är en av dessa ca 30 böcker och skrifter, där man kan fördjupa sig i olika aspekter på hälsa och sjukdom.

FALK erbjuder också sina medlemmar telefonrådgivning av erfaren sjuksköterska.

FALK har knappt  2.000 svenska medlemmar.

Medlemsavgift: Sätt in 200kr/år på Postgiro nr. 11 06 53-6.

Hemsida: www.husapoteket.org
Kontakt: Klicka här

Kontakt: Tel och fax: 08-551 719 00

Adress: Prästgårdsvägen 68, 153 91 Järna

Kommentarer inaktiverade.