ForskningForskning

Sedan många år bedrivs forskning och utvecklingsarbeten genom nationella och internationella samarbeten. Det pågår bl.a. projekt i samarbete med I C – The Integrative Care Science Center som bedriver hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning på integrativ vård. I Europa och även många andra länder är forskningen relativt omfattande. Det finns flera egna forskningsinstitut samt professurer vid universitet. På uppdrag av den schweiziska regeringen genomfördes en kartläggning av forskning om antroposofisk medicin i form av en s.k. HTA-rapport, dvs. man granskade olika studier med frågeställningen om den antroposofiska medicinen är effektiv, gör nytta, är kostnadseffektiv och säker. Rapporten visar att den antroposofiska medicinen är verksam, dvs. gör nytta och har effekt, att den är säker och att den kan vara kostnadseffektiv, men att mer högkvalitativ forskning behövs. Referens: Kienle et al: Anthroposophic Medicine, Schattauer GmbH, 2006, ISBN-10: 3-7945-2495-0; ISBN-13:978-3-7945-2495-2.

Svenska Forskningsprojekt

Forskningen vid Vidarkliniken inleddes 1997 med professor E. Hamrins projekt om kvinnor med bröstcancer. Sedan dess har flera forskningsprojekt genomförts eller pågår inom särskilt nedanstående områden. 2010 startades I C – The Integrative Care Science Center som en unik mötesplats om komplementär- alternativ och integrativ vård för hälso- och sjukvården.

Hemsida: www.integrativecare.se

Hemsida:  www.medsektion-goetheanum.ch

Här presenteras ett urval av publicerade artiklar från svensk forskning.

Allergi

Alm J., Swartz J., Björkstén B., Engstrand L., Engström J., Kühn I., Lilja I., Möllby I., Norin R., Pershagen E., Reinders G., Wrieber C., Scheynius K. (2002): An anthroposophic life style and intestinal microflora in infancy. Pediatric Allergy and Immunology, vol. 13 issue 6: 402-411.

Alm J., Swartz J., Lilja G., Scheynius A., Pershagen G. (1999): Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. The Lancet, vol. 353, no. 9163: 1485-1488.

Flöistrup H., Swartz J., Bergström A., Alm JS., Scheynius A., van Hage M., Waser M., Braun-Fahrländer C., Schram-Bijkerk D., Huber M., Zutavern A., von Mutius E., Ublagger E., Riedler J., Michaels KB., Pershagen G.; Parsifal Study Group. (2006): Allergic disease and sensitization in Steiner school children. Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 117, no. 1: 59-66.

Rosenlund H., Bergström A., Alm JS., Swartz J., Scheynius A., van Hage M., Johansen K., Brunekreef B., von Mutius E., Ege MJ., Riedler J., Braun-Fahrländer C., Waser M., Pershagen G.; PARSIFAL Study Group. (2009): Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection. Pediarics, vol. 123, no. 3: 771-8.

Cancer

Carlsson M., Arman M., Backman M., Flatters U., Hatschek T., Hamrin E. (2006): A Five-year Follow-up of Quality of Life in Women with Breast Cancer in Anthroposophic and Conventional Care. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 3, issue 4: 523-31.

Carlsson M., Arman M., Backman M., Flatters U., Hatschek T., Hamrin E. (2004): Evaluation of Quality of Life/Life Satisfaction in women with breast cancer in complementary and conventional care. Acta Oncologica, vol. 43, no. 1: 27-34.

Carlsson M., Hamrin E. (2002): Evaluation of the life satisfaction questionnaire (LSQ) using structural equation modelling (SEM). Quality of Life Research, vol. 11, issue 5: 415-25.

Wode K., Schneider T., Lundberg I., Kienle GS. (2009): Mistletoe treatment in cancer-related fatigue: a case report. Cases Journal, vol. 2: 77.

Hälsoekonomi

Antroposofisk integrativ medicin i Sverige (AIMS) – jämförande retrospektiv registerforskning – publiceras 2013.

Vårdvetenskap – cancer, stress och rehabilitering

Arman M., Hammarqvist AS., Kullberg A. (2011): Anthroposophic health care in Sweden – a patient evaluation. Complementary Therapies in Clinical Practice, vol. 17, issue 3: 170-8.

Arman M., Ranheim A., Rehnsfeldt A., Wode K. (2008): Anthroposophic health care –different and home-like. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 22, issue 3: 357-66.

Arman M., Backman M. (2007): A longitudinal study on women’s experiences of life with breast cancer in anthroposophical (complementary) and conventional care. European Journal of Cancer Care, vol. 16, issue 5: 444-50.

Arman M. (2007): Bearing witness: an existential position in caring. Contemporary Nurse, vol. 27, issue 1: 84-93.

Arman M., Backman M., Carlsson M., Hamrin E. (2006):Women’s perceptions and beliefs about the genesis of their breast cancer. Cancer Nursing, vol. 29, issue 2: 142-8.

Arman M. (2003): Lidande och existens i patientens värld. Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. Akademisk avhandling, Åbo: Åbo Akademis Förlag.

Arman A., Rehnsfeldt A., Lindholm L., Hamrin E. (2002): The face of suffering among women with breast cancer – being in a field of forces. Cancer Nursing, vol. 25, issue 2: 96-103.

Arman M., Rehnsfeldt A. (2002): Living with breastcancer – a challenge of expansive and creative forces. European Journal of Cancer Care, vol 11, issue 4: 290-296.

Arman M., Rehnsfeldt A., Hamrin E. (2002): Bröstcancerpatienters upplevelser av komplementär vård vid en antroposofisk klinik – en fallstudie. Vård i Norden, vol. 22, issue 2: 4-8.

Arman M., Rehnsfeldt A. (2002): Living with breast cancer – a challenge to expansive and creative forces. European Journal of Cancer Care, vol. 11, issue 4: 290-6.

Arman M., Rehnsfeldt A., Carlsson M., Hamrin E. (2001). Indications of changes in life perspective among women with breast cancer admitted to complementary care. European Journal of Cancer Care, vol. 10, issue 3: 192-200.

Carlsson M., Arman M., Backman M., Hamrin E. (2005): Coping in women with breast cancer in complementary and conventional care over 5 years measured by the mental adjustment to cancer scale. Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 11, issue 3: 441-7.

Carlsson M., Arman M., Backman M., Hamrin E. (2005): Perceived quality of life and coping for Swedish women with breast cancer who choose complementary medicine. Journal of Alternative and Complementary Medicine, vol. 11, issue 3: 441-7.

Carlsson M., Arman M., Backman M., Hamrin E. (2001): Perceived quality of life and coping for Swedish women with breast cancer who choose complementary medicine. Cancer Nursing, vol. 24, issue 5: 395-401.

Ranheim A., Kärner A., Arman M., Rehnsfeldt AW., Berterö C. (2010): Embodied reflection in practice–’touching the core of caring’. International Journal of Nursing Practice, vol. 16, issue 3: 241-7.

Rehnsfeldt A., Arman M. (2008): A pilgrimage on the road to understanding of life in experiences of cancer and burnout syndrome. Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 22, issue 2: 275-83.

Övrigt

Arman M., Flatters U., Ekenbäck K. (2000): Helhetssyn på patienten ger bättre rehabiliteringsresultat. Vårdfacket, vol. 4.

Asmussen A. (2004): Målningsterapi – Med smärtpatienter på Vidarkliniken. Svensk rehabilitering, no. 1/2004: 34-35.

Flatters U. (2001): Vidarkliniken – Efter cancern. Svensk rehabilitering, no. 1/2001: 36-37.

Jong MC., Jong MU., Baars EW. (2012): Adverse drug reactions to anthroposophic and homeopathic solutions for injection: a systematic evaluation of German pharmacovigilance databases. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 21(12): 1295-301.

Stenius F., Swartz J., Lindblad F., Pershagen G., Scheynius A., Alm J., Theorell T. (2010): Low salivary cortisol levels in infants of families with an anthroposophic lifestyle. Psychoneuroendocrinologi, vol. 35, issue 10: 1431-7.

Mastersarbeten Läkeeurytmi

Broager Grön E. (2011): Eurythmietherapi bei Burn Out-Syndrom. Eine qualitative Studie von Patienterfahrungen(Läkeeurytmi i behandlingen av utmattningssyndrom. En kvalitativ studie av patientupplevelser). Alanus Hochschule, Bonn, Tyskland.

Alvenäng A. (2011): Eurythmietherapie in der Krebsrehabilitierung. Eine qualitative Studie von Patienterfahrungen (Läkeeurytmi i cancerrehabiliteringen. En kvalitativ studie av patientupplevelser). Alanus Hochschule, Bonn, Tyskland.

Rapporter från Vidarkliniken

Flatters U.,  Grymer T., Schneider T. (2007): Rehabilitering av patienter med reumatoid artrit vid Vidarkliniken. Järna: Vidarkliniken.

Flatters U., Andersson P., Schneider T. (2002): Rehabilitering av yngre fibromyalgipatienter – en projektdokumentation. Järna: Vidarkliniken.

Flatters U., Arman M., Larsdotter A., Schneider T. (2001): Behandling av fibromyalgi på Vidarkliniken – en utvärdering. Järna: Vidarkliniken.

Flatters U., Arman M., Larsdotter A., Schneider T. (2001): Behandling av utmattningsdepression/utbrändhet på Vidarkliniken – en utvärdering. Järna: Vidarkliniken.

Flatters U., Arman M., Ekenbäck K. (1998): Smärtrehabilitering vid Vidarkliniken. Järna: Vidarkliniken.

Rapporterna går att beställa från Vidarkliniken.

Kommentarer inaktiverade.