Omvårdnad som berör

bild omvårdnad1bild omvårdnad2

En vårdkultur som hämtar inspiration från antroposofin vill stödja och utveckla förmågan att se att varje patient är en individ med allmänna och unika behov. Omvårdnaden ska vara respektfull, den kan beröra och den vill stödja patienten att utveckla sina individuella möjligheter till ökad hälsa och livskvalitet. Omvårdnaden har därmed en viktig roll i läkekonsten. Genom den antroposofiska läkekonsten får sjuksköterskan utökade möjligheter att utveckla sina förmågor till bemötande och omvårdnad. I den ingår flera praktiska moment såsom rytmiska insmörjningar, omslag med t ex växtextrakt, medicinska bad och andra utvärtes behandlingar.

Antroposofisk omvårdnad utförs i Sverige av utbildade undersköterskor och legitimerade sjuksköterskor, med vidareutbildning inom antroposofisk läkekonst, inom sitt respektive yrkesområde.

SAL – Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst

SAL grundades 1984 och är sedan 2010 egen sektion inom SSF (Svensk sjuksköterske förening). Ändamålet för förbundet är att befrämja en hälso- och sjukvård som är inspirerad av antroposofi och att vara en samlingspunkt för sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande med detta intresse. SAL ska även verka för att förmedla och utveckla kunskaperna i antroposofisk läkekonst. SAL arrangerar återkommande kurser i antroposofisk omvårdnad samt genomför vidareutbildning till Specialist i antroposofisk omvårdnad, en kompetensbeteckning inom den antroposofiska omvårdnaden internationellt.

Antroposofisk omvårdnad praktiseras världen över och bedrivs inom flera områden: öppen- och slutenvård för barn, ungdomar och vuxna, psykiatri, akutmedicin, äldrevård och skolhälsovård Introduktionskurser och vidareutbildningar finns antroposofisk omvårdnad i flera länder.

Internationellt Forum för antroposofisk omvårdnad/vård (IFAN) inom Medicinska sektionen vid den Fria Högskolan för antroposofi, i Schweiz, koordinerar det internationella arbetet i nätverk och är det internationella organ via vilket SAL samarbetar med andra sjuksköterskor och sjuksköterskeföreningar, som arbetar med antroposofisk omvårdnad. IFAN har utvecklat manualer för utbildningen i antroposofisk omvårdnad, för att bli Specialist i antroposofisk omvårdnad, för att bli Expert i rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka. Dessa finns publicerade på hemsidan QAN – Quality in Anthroposophic Nursing – www.qualitaet-ap.org

Även forskning bedrivs inom antroposofisk omvårdnad, i Sverige liksom internationellt.

IFAN har utvecklat etiska regler och regler för kvalitetssäkring som finns formulerade i ”Guidelines för god antroposofisk omvårdnad” och som var och en kan ansluta sig till.

Hemsida: www.forbundetsal.org
Kontakt: Klicka här

Kommentarer inaktiverade.