MetallfärgljusterapiMetallfärgljus

Metallfärgljusterapi är en ny form av terapi med färgat ljus, där patienten sitter framför ett färgat glasfönster och betraktar det under några minuter. Rummet är mörkt och fönstret lyses upp av dagsljus.

Glaset är monokromt enfärgat där färgnyansen uppstår genom tillsatser av en metallsubstans, såsom järn, guld, silver, koppar m.fl. Det är tjockt med inslipade motiv så att dagsljuset skiner igenom i många nyanser. Motivet uttrycker något av färgens och metallens kvalitet så att varje glas får sin speciella karaktär. Erfarenheten visar att bestämda färger är ägnade för att uppnå bestämda effekter.

Betraktaren får ett starkt sinnesintryck och beskriver vanligen en verkan på både själ och kropp. Några exempel på detta kan vara en fördjupad andning, en ökad värmekänsla, avslappning, förstärkt vakenhet och förbättrad sömn. En känsla av mer trygghet, mer tillit, mer hölje och lugn kan uppstå. För vissa betraktare kan det även finnas existentiella upplevelser, tex. att få tröst efter dödsfall eller meditativa upplevelser.

Metallfärgljusterapin används idag internationellt, även där patientens egenaktivitet är reducerad. Väletablerade områden är t.ex. rehabilitering av stress och smärta, cancer och vid vissa utvecklingsstörningar hos barn.

Föreningen Lichtblick i Tyskland har utvecklat denna terapi, är drivande i internationell vidareutveckling samt erbjuder utbildning till metallfärgljusterapeut. Under hösten 2015 börjar en 3-årig international deltidsutbildning. Sakkunnig information finns på deras hemsida: www.metallfarblicht.de

Litteratur:

* Marianne Altmaier: Metallfarblichttherapie, zur Forschung und Entwicklung einer neuen Therapie auf anthroposophischer Grundlage. I denna bok sammanfattar M. Altmaier resultat från olika studier (förlag: Mayer Verlag Tyskland, ISBN 987-3-86783-016-4).

* Lichtblick e.V.: Metallfarblicht-Therapie- Aspekte zu ihrer Anwendung (broschyr, som kan beställas via Föreningen för metallfärgljusterapi, även på engelska)

Litteratur kan beställas via kontaktperson.

Föreningen för Metallfärgljusterapi

Föreningens ändamål är att verka för Metallfärgljusterapi i Sverige i enlighet med den av Rudolf Steiner och Ita Wegman grundade antroposofiska läkekonsten.

Föreningen vill främja praktik, forskning och utbildning i Metallfärgljusterapi och verka för att förutsättningarna för att bedriva denna terapi tillgodoses. Föreningen vill verka för att fördjupa och utveckla Metallfärgljusterapi.

Om du vill veta mer eller vill ha regelbunden information om pågående projekt såsom kurser, fortbildning, glasvisning inom Föreningen för Metallfärgljusterapi, hör av dig till kontaktpersonen.

Kontakt: Klicka här

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.