LäkeeurytmiLäkeeurytmi

Läkeeurytmi är en rörelseterapi som utvecklats inom den antroposofiska medicinen. Sjukdom inskränker på olika sätt vår förmåga att uttrycka oss med vår kropp som redskap. Läkeeurytmi är en terapiform som på ett mycket förfinat sätt stödjer läkeprocessen genom rörelser som läker samspelet mellan kropp och själ. Rörelserna är mjuka och uttrycksfulla, de anpassas helt till patientens tillstånd. Eurytmi finns som konstart där upplevelsen med språkets och musikens liv uttrycks i rörelser som ”talar och sjunger”. I läkeeurytmin används också språkljud och musik som grundelement för rörelser som här anpassas till patientens speciella behov. Det kan gälla rörelser för att öka den fysiska rörligheten vid t.ex. ledgångsreumatism, att korrigera andningen vid astma, att lindra smärta vid fibromyalgi, att hjälpa barn med olika svårigheter. Ett förstärkt samspel mellan kropp och själ blir till en unik möjlighet att stödja läkeprocesser. Läkeeurytmi ges i dialog med en aktiv och medskapande patient.

Läkeeurytmin används med ett till individen anpassat behandlingsinnehåll allt efter indikation och målsättning. Vid sjukdomsbehandling samarbetar läkeurytmisten med läkare och behandlingen ges enskilt. Gruppaktiviteter finns i friskvårdande syfte.

Sedan mer än 80 år har det funnits en bred användning både i förebyggande och behandlande syfte på sjukhus, i enskild praktik, i skolor, inom läkepedagogiken och på arbetsplatser.

Läkeeurytmiföreningen, LEF

Läkeeurytmiföreningen i Sverige är en ideell samarbetsorganisation för diplomerade läkeeurytmister. Den har som ändamål att företräda läkeeurytmi som terapiform i samhället, att verka för läkeeurytmins etablering som medicinsk behandling samt att bidra till läkeeurytmins fördjupning och utveckling genom fortbildning och vetenskaplig forskning. Föreningen arrangerar regelbundet vidareutbildning för sina medlemmar.

LEF samarbetar med Internationellt Forum för Läkeeurytmi (International Eurythmy Therapy Forum, IETF) inom den Medicinska Sektionen via den Fria Högskolan för Antroposofi.  LEF är medlem i IFAAET (International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies).

Bachelor- och Masterprogram finns i ett internationellt samarbete med bl.a. Eurytmihögskolan i Oslo och Alanus – Hochschule Bonn/Tyskland. Även forskning inom Läkeeurytmi pågår vid flera universitet i Europa.

Våra medlemmar har förbundet sig att följa de etiska regler och kvalitetssäkringsreglerna som etablerades 2011 i ”Guidelines för Läkeeurytmi”.

Hemsida: www.lakeeurytmiforeningen.se
Kontakt: Eva Bergvall, Klicka här

Stiftelsen Läkeeurytmiutbildningen i Norden, LEU

Ändamålet är att utbilda läkeeurytmister i Norden. Utbildningen är på halvtid och ges i två fyraveckorsblock per år under tre år med inlagda praktikperioder under handledning Utbildningen förutsätter minst fyra års grundutbildning på heltid i eurytmi med diplom samt erfarenhet av arbete inom vården. Utbildningen förmedlar färdigheter inom läkeeurytmin genom erfarna läkeeurytmister och basmedicinsk kompetens genom legitimerade läkare. Utbildningen bedrivs inom ett internationellt nätverk och är godkänd av Medicinska Sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi i Dornach/Schweiz.

Hemsida: lakeeurytmi.se
Kontakt: Anita Jülke, Klicka här

 

Kommentarer inaktiverade.