Konstterapi

Konstterapierna omfattar i Sverige målning, teckning, modellering musik och sång.Konstterapi

Målning och Modellering

Konstterapi vänder sig till människans kreativa förmåga. Genom ett eget konstnärligt skapande stödjer man en läkningsprocess vid obalans och sjukdom. Under terapins gång blir patienten/klienten oftast uppmärksam på den känslomässiga processen i skapandet. Därmed öppnas möjligheten för att använda det konstnärliga uttrycket till en läkande process. Patienten/klienten möter till att börja med sina ensidigheter, förluster och begränsningar som bearbetas i ett kreativt uttryck. Målsättningen är sedan att upptäcka egna resurser, skapa mening och att öva upp färdigheter på det känslomässiga planet, t.ex. avgränsning, stabilisering, nyorientering, mod, egna initiativ och en bättre självkänsla. Terapi ges alltid individuellt och i samråd med terapeuten som ledsagar och stödjer. Med sin mångfald av variationsmöjligheter kan konstterapin användas vid nära nog alla diagnoser, i rent förebyggande syfte eller för svårt sjuka sängliggande patienter.

Konstterapi utövas på sjukhus, i enskild praktik, i skolor, inom läkepedagogiken och på arbetsplatser. Vid sjukdomsbehandling samarbetar konstterapeuten med läkare.

Musikterapi och sångterapi

Varje människa har sin egen klang, är sitt eget instrument. I sångterapin arbetar terapeuten aktivt med att balansera klang, artikulation och andning genom övningar med konsonanter och vokaler. I musikterapi används olika enkla instrument. Dessa liksom sångens vokaler och konsonanter har sina särskilda egenskaper och fungerar som reglerande krafter ända in i det kroppsliga.

Sångterapins utvecklades av Valborg Svärdström – Werbeck, svensk operasångerska, tillsammans med Rudolf Steiner och flera läkare. Musikterapin har utvecklats från olika håll och inte minst genom arbetet med funktionshindrade barn och vuxna.

I Sverige finns inte utbildningar i dessa terapiformer. Utbildning finns i bl.a. i Tyskland och bedrivs efter godkännande av den Medicinska Sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi, Goetheanum, Dornach, Schweiz.

Förening för Antroposofisk Konstterapi, FAKT

Föreningen grundades 1999 i Järna och har som ändamål att verka för konstterapins etablering i samhället. Föreningen sammanslutar och främjar samarbetet av konstterapeuter som arbetar i enlighet med den antroposofiska läkekonsten.

FAKT är medlem av IFAAET (International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies), Dornach, Schweiz Föreningen samarbetar genom ICAAT (IKAM) ”International Coordination of Anthroposophic Art Therapies” med den Medicinska Sektionen via den Fria Högskolan för Antroposofi i Dornach, Schweiz där även internationella forskningsresultat publiceras.

Våra medlemmar har förbundet sig att följa de etiska regler och kvalitetssäkringsreglerna som etablerades 2011 och är offentliggjorde på hemsidan.

Hemsida: www.konstterapi.se
Hemsida: www.ifaaet-medsektion.net
Kontakt: Klicka här

Konstterapiutbildningen, KTU

Konstterapiutbildningen är en ideell förening.

Den erbjuder en bred konstnärlig och terapeutisk utbildning i målning, teckning och modellering. Utbildningen bedrivs på deltid motsvarande 50% och omfattar tre studiebundna år plus sex månaders praktik samt ett diplomarbete, alltså totalt fyra år. Basmedicinska kunskaper tillhandahålls av legitimerade läkare. Kursplanen innehåller också eurytmi och teoretiska studier. Målet är att ge den studerande en god konstnärlig och terapeutisk kompetens för ett självständigt arbete inom vården och i sjukdomsförebyggande aktiviteter. Utbildningen är medlem av den Europeiska Akademin för Konstterapi, samarbetar med den Medicinska Sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi vid Goetheanum i Schweiz, samt med Rudolf Steiner Högskolan i Sverige.

Hemsida: www.konstterapiutbildning.se
Kontakt: Klicka här

Kommentarer inaktiverade.