FysioterapiFysioterapi

Massage enligt Wegman/Hauschka

Massage enligt Wegman/Hauschka är en subtil massageform som lägger stor vikt vid kommunikation med patienten. Detta sker genom en rytmisk greppkvalitet som både inverkar på och lyssnar till patienten via dess kropp. Massageformen är lämplig för både kroppsliga och en del psykiska sjukdomar och besvär och anpassas individuellt.
Vid sjukdomsbehandling ges massage på läkarordination. Massagen kan också ges i friskvårdande syfte.

Hemsida: www.rytmiskmassage.com

Massage enligt Pressel

Massage enligt Pressel innebär en kombination av friktions- och rytmisk greppkvalitet. Behandling ges omväxlande på över- och underkropp. Massageformen är lämplig för både kroppsliga och en del psykiska sjukdomar och besvär.

Vid sjukdomsbehandling ges massage på läkarordination. Massagen kan också ges i friskvårdande syfte.

Hemsida: www.massage-pressel.com

Badterapi

Badterapi är en del av den antroposofiskt orienterade terapiriktningen. Syftet är i första hand att använda sig av badtillsatser från växt- och mineralriket som ett sätt att tillföra en utvärtes behandling. Generellt är badformen också en terapi för att reglera värmehushållningen, bidra till avslappning och smärtlindring.

Jungebad innebär att eteriska oljor används i dispergerad form. De kan göras i allmänt stärkande och avslappnande syfte men även som del i sjukdomsbehandling och därmed på läkarordination.

Sjukgymnastik

Sjukgymnastik används på sedvanligt sätt. Ett särskilt komplement är Bothmer-gymnastik som utvecklat rörelser som kräver exakthet och koncentration. De syftar till ökad kroppsnärvaro och förbättrad orientering i rum och tid. De förbättrar rörlighet och skicklighet i kroppen samtidigt med koncentrations- och närvaroförmåga.

Bothmer gymnastik används primärt i pedagogiken och i omsorgen om ungdomar med olika funktionshinder.

Kontakt: Gunilla Wennerholm, Tfn: 0156-17531

Hemsida: www.bothmergymnastik.se

Kommentarer inaktiverade.