StartsidaAntroposofisk medicin: Vad den är och vill

Antroposofisk medicin är en omfattande integrativ metod som har praktiserats av läkare, sjuksköterskor och terapeuter under ca 90 år över stora delar av världen. Den bedrivs såväl på sjukhus som i öppenvård. I Sverige är det mest Vidarkliniken som är känd, men det finns också antroposofisk medicin i öppenvård, i läkepedagogiskaverksamheter och inom skolhälsovården.

Den integrativa metoden innebär att synen på människan utvidgas. Detta ger en fördjupad förståelse av sjukdom och behandlingsbehov; behandlingar blir ofta mer komplexa, eftersom de riktar sig till hela människan. Individen som drabbas av sjukdom upplever ett behov av att möta en kompetent sjukvård när det gäller det kroppsliga, men också att få själsliga och personliga behov tillfredställda. En naturlig fråga är t.ex. varför man drabbas av sjukdomen och hur man skall hantera den. Inom den antroposofiska medicinen integreras det naturvetenskapliga biologiska synsättet med kunskaper om hur sjukdomen har samband med det själsliga, med biografin och det sociala livet och även existentiella frågor hos individen. Antroposofisk medicin erbjuder metoder och kunskaper att fördjupa professionens insikter om dessa samband och bejakar därmed en spirituell dimension i människans liv.. Läs mer